S.C. GEOLEX S.A Miercurea Ciuc - GRUPA DE PROSPECȚIUNI GEOLOGICE

Oameni și locuri - IMAGINI

1975-1989

1990-1999

OAMENI ȘI LOCURI, PERIOADA 2000 -2006

Home

Componența grupei

Activitate

Cercetări executate

Activitatea știițifică

Biogeofizica

Fructe de pădure

Contact

               Perioada anilor 2000 - 2003 este marcată în primul rând de privatizarea și reorganizarea societății. Volumul lucrărilor geologice din fondurile bugetare scade în continuare, în schimb se se conturează și au o pondere din ce în ce mai importantă lucrările executate pentru persoane particulare (fizice și juridice), mai ales foraje hidrogeologice și geologice.

               Grupa de prospecțiuni geologice se stabilizează în ceea ce privește personanlul și cuprinde patru geologi : Botar Nicolae, Ionescu Lucian, Laczko Attila și Zakarias  Ladislau.

                Perimetrele prospectate în această perioadă sunt următoarele :

  • În lanțul eruptiv neogen Călimani - Gurghiu - Harghita au fost cercetate mineralizații auro-argentifere și sulfuri comune în partea estică a munților Gurghiu

  • În metamorfitele Grupului Tulgheș au fost cercetate mineralizații polimetalice în bazinu râului Bistricioara, amonte de Bilbor.

  • În bazinele intramontane Baraolt, Țara Bârsei (perimetrele Arcuș - Valea Crișului, Bodoș - Aita, Ghidfalău, Ilieni - Araci, Aninoasa, Zoltan, Sfântu Gheorghe - valwea Debrenului) și Bilbor - Secu au fost efectuate prospecțiuni geologice (cartări și foraje) pentru cărbuni inferiori
  • Prospecțiuni pentru roci ornamentale în perimetrele Deluț (andezite), Valea Ditrăului (sienite), Pârâul Turcului (sienite), Putna-Creanga (sienite)
  • Prospecțiuni pentru inventarierea surselor de ape plate și minerale în zona aurelei mofetice a lanțului vulcanic Călimani - Gurghiu - Harghita
  • Prspecțiuni geologice însoțite de foraje pentru cercetarea depozitelor de sare de pe rama estică a bazinului Transilvaniei (perimetrele Vestem și Sânpaul)
 

          Geologii care activează în cadrul grupei de prospecțiuni în această perioadă sunt următorii : Botar Nicolae, Ionescu Lucian, Laczko Attila și Zakarias Ladislau.

2000 - Bilbor  (Munții Bistriței): Lucian Ionescu
2000 - Bilbor (Munții Bistriței): Ladislau Zakarias
2001 - Bilbor  (Munții Bistriței): Lucian Ionescu
2002 - Liban (Munții Harghita): Attila Laczko
2003 - Liban  (Munții Harghita de Nord), cartarea unui foraj geologic: Ladislau Zakarias, Liliana Olariu, Lucian Ionescu
2003 -  Mădăraș (Munții Harghita de Nord): Lucian Ionescu 
2003 - Mădăraș  (Munții Harghita de Nord): Ladislau Zakarias
2003 - Biroul geologic: Lucian Ionescu, Nicoloae Botar, Attila Laczko, Liliana Olariu, Ladislau Zakarias, Anna Marton

^Sus