S.C. GEOLEX S.A Miercurea Ciuc - GRUPA DE PROSPECȚIUNI GEOLOGICE

Oameni și locuri - IMAGINI

1975-1989

2000-2006

OAMENI ȘI LOCURI, PERIOADA 1990 -1999

Home

Componența grupei

Activitate

Cercetări executate

Activitatea știițifică

Biogeofizica

Fructe de pădure

Contact

               Profundele transformări sociale și economice pe care le-a traversat România în perioada anilor 1990 - 1999 s-au reflectat pregnant și în evoluția S.C. Geolex S.A. Miercurea Ciuc și, implicit, a grupei de prospecțiuni. Diminuarea drastică a fondurilor bugetare alocate cercetării geologice are drept efect desființarea brigăzilor societății (Bălan, Jolotca, Gheorgheni, Sfântu Gheorghe) și comasarea activității la sediul din Miercurea Ciuc. Concomitent a avut loc și disponibilizarea celei mai mari părți a personalului. Marea majoritate a geologilor  vor efectua și (sau în primul rând) lucrări de prospecțiuni. Perimetrele prospectate în această perioadă sunt:
  • În lanțul eruptiv neogen Călimani - Gurghiu - Harghita au fost cercetate mineralizații auro-argentifere și sulfuri comune în nordul munților Gurghiu (perimetrul Mărșineț - Bătrâna); depozite de tufuri bentonitice în zona Toplița-Călimănel
  • În metamorfitele Grupului Tulgheș au fost cercetate mineralizații cuprifere în zonele Bilbor - Tulgheș (perimetrele Hagota, Tulgheș, Corbu, Barasău, Capul Corbului, Valea Seacă, Muncel, Hărlăgia, Răchitiș) și Gheorgheni (perimetrul Fagul Înalt). .
  • În bazinele intramontane Baraolt, Țara Bârsei (perimetrele Arcuș - Valea Crișului, Bodoș - Aita, Ghidfalău, Ilieni - Araci, Aninoasa, Zoltan, Sfântu Gheorghe - valwea Debrenului) și Bilbor - Secu au fost efectuate prospecțiuni geologice (cartări și foraje) pentru cărbuni inferiori
  • Prospecțiuni pentru roci ornamentale în perimetrele Deluț (andezite), Valea Ditrăului (sienite), Pârâul Turcului (sienite), Putna-Creanga (sienite)
  • Prospecțiuni pentru inventarierea surselor de ape plate și minerale în zona aurelei mofetice a lanțului vulcanic Călimani - Gurghiu - Harghita
  • Prospecțiuni geologice însoțite de foraje pentru cercetarea depozitelor de sare de pe rama estică a bazinului Transilvaniei (perimetrele Vestem și Sânpaul)
 

          Geologii care au activat în cadrul grupei de prospecțiuni în perioada 1990 - 1999 sunt următorii : Balla Zoltan, Botar Nicolae, David Attila, David Imre; Fazakas Antal, Kasztl Csaba, Ionescu Lucian, Laszlo Attila, Olah Sandor, Simon Gaspar, Szikszai Lajos, Torok Tamas, Zakarias Ladislau, Zolya Laszlo.

 

            Laboratorul naturii, unicat în Europa și numim astfel Masivul  alcalin Ditrău a constituit subiectul cercetării unor mari personalități ale geologiei Românești, unul dintre aceștiua, în perioada interbelică, fiind Streckeisen. Revenirea lui pentru o scurtă vizită în anul 1990 în zona Masivului a fost un motiv de mare bucurie.

     Albert Streckeisen, cu harta Masivului în față, pe Valea Ditrăului, oferind explicații  geologilor de la Institutul Geologic al României și de la S.C. Geolex S.A.: Ion Gheucă, Margareta Muresan, Zoltan Balla, Gyula Jakob, Gavril Sabău, ?, Gabriel Bindea, gabriel Voicu, Laszlo Zolya,   Albert Streckeisen, Hans G. Krautner, Mihai Runceanu, Florentina Krautner, Gyorgy Sipos, Lucian Ionescu

Pe drumul Ditrău - Tulgheș, Streckeisen descriind un afloriment așa cum era și cum l-a probat în urmă cu 50 de ani : Hans G. Krautner, Gavril Sabău, Gyorgy Sipos, Dan Zincenco, Albert Streckeisen, Laszlo Zolya, Lucian Ionescu, Gyula Jakob, Csaba Kasztl

   

1990 - Valea Putnei (Tulgheș): Lucian Ionescu
1990 - Tabăra de patru "circuri" de pe valea Rezu Mare (Tulgheș)

1992 - Tabăra de două "circuri" (dreapta jos) pe valea Barasău (Corbu)

1996 -Hărlăgia (Munții Bistriței): Lucian Ionescu

            În cadrul colaborărilor privind sinteza geologică a Zonei cristalino-mezozoice a Carpaților Orientali, au avut loc în perioada 1998-1999 mai multe ieșiri de recunoaștere pe teren a geologilor de la Institutul Geologic al României, S.C. Prospecțiuni S.A., S.C. Geomold S.A. și S.C. Geolex S.A.

1998 - pârâul Borca (Munții Bistriței): Ladislau Zakarias, Nicolae Vrășmaș, Cornel Moga, Lucian Ionescu, Marian Munteanu, Ion Gheucă, Alexandru Vodă

1998 - Poiana Grebin (Munții Bistriței): Dan Zincenco, Teodor Țifui, IonPodașcă, Alexandru Vodă, Ladislau Zakarias, Lucian Ionescu

1998 - Tulgheș : Alexandru Vodă, Ion Podașcă, Lucian Ionescu, Gabriel Bindea

1998 - Corbu: Marian Munteanu, Nicolae Vrășmaș, Ion Gheucă, Alexandru Vodă, Ladislau Zakarias, Lucian Ionescu, Ion Podașcă, Vasile Popescu

^Sus