S.C. GEOLEX S.A Miercurea Ciuc - GRUPA DE PROSPECȚIUNI GEOLOGICE

Oameni și locuri - IMAGINI

1990-1999

2000-2006

OAMENI ȘI LOCURI, PERIOADA 1975 -1989

Home

Componența grupei

Activitate

Cercetări executate

Activitatea știițifică

Biogeofizica

Fructe de pădure

Contact

               În perioada anilor 1975 - 1989 grupa de prospecțiuni geologice de la S.C. Geolex S.A. Miercurea Ciuc (pe atunci I.P.E.G. Harghita) cunoaște cea mai efervescentă activitate. Numărul membrilor echipei atinge maximul și sunt cartate cele mai multe și mai importante perimetre de prospecțiuni din raza de activitate a intreprinderii, din care amintim:
  • În lanțul eruptiv neogen Călimani - Gurghiu - Harghita au fost cercetate mineralizații auro-argentifere și sulfuri comune asociate în perimetrele Zebrac-Mermezeu,  Jirca, Seaca-Tătarca, Șumuleu, Ostoroș, Mădăraș, Vârghiș, Cucu, Filio; cinabru în perimetrele Mădăraș, Pârâul Mic, Sântimbru Băi și extindere; mineralizații de fier în perimetrele Chirui, Filia-Doboșeni-Bodvai; caolin în perimetrele  Ivo-Mădăraș, Sântimbru Băi, Cucu
  • În metamorfitele Grupului Tulgheș au fost cercetate mineralizații cuprifere în perimeterele Hărlăgia, Cianod, Tulgheș, Șipoș - Belcina, Bălan, Olt Sud - Sedloca - Livezi, Comana-Veneția și mineralizații filoniene plumbo-zincifere tip Paltin la Paltin - Valea Seaca, Argintăria.
  • Mineralizații plumbo-zincifere în Grupul Rebra: Borzoca, Voșlobeni, Izvorul Mureșului
  • Printr-o campanie susținută pe parcursul a trei ani a fost acoperit prin prospecțiuni de mare detaliu Masivul alcalin Ditrău pentru cercetarea în extindere a mineralizațiilor de molibden de la Jolotca și Putna-Hagota și a celor de pământuri rare și sulfuri polimetalice de la  Jolotca, Valea Ditrăului, Belcina, Aurora
 

          Geologii care au activat în cadrul grupei de prospecțiuni în perioada 1975 - 1989 sunt următorii : Balla Zoltan, Botar Nicolae, Dozsa Ștefan, Ionescu Lucian, Koczur Ion, Koczur Margareta, Jakab Gyula, Janosi Csaba, Liszkai Zoltan, Peter Elek, Peter Zoltan, Precup Cornel, Rogojină Constantin, Staicu Constantin, Ștefănescu Mihai, Zakarias Ladislau, Zolya Eva, Zolya Laszlo, Zsombori Vilmos.

1977 - Zona Comșa (Munții Harghita): Zsombori Vilmos, Viorica Staicu, Constantin Rogojină, Nicolae Botar, Zoltan Peter
1980 - Valea Uzului: ?, Levente Karda, Nicolae Botar
1981 - Masivul Ditrău : ?, ?, Nicolae Botar, ?, Vrășmaș Nicolae, Zoltan Peter, Nazar Garbașevschi, Elek Peter, Zoltan Balla
1987 - Covasna : Csaba Janosi, Lucian Ionescu, Janos Demeter, Laszlo Zakarias, Laszlo Zolya, Jozsef Berszan
1987 - biroul "Prospectori" : Lucian Ionescu, Mariana Pavel (geochimist), Nicolae Botar, Monica Amuza (desenator), Laszlo Zolya, Janosi Csaba, Ladislau Zakarias
1987 - Hărlăgia (Munții Bistriței) : Zoltan Balla, Nicolae Botar.  De-a lungul celor 19 ani de teren, Botar Nicolae a acoperit prin prospecțiuni geologice de mare detaliu 396 Km2,
1988 - Tulgheș (lângă Sonda 6, valea Putnei), pregătiți pentru a pleca la muncă: Ladislau Zakarias, Laszlo Zolya, Lucian Ionescu
octombrie 1988 - Tulgheș, căderea primei zăpezi și apa înghețată în căldare : Ladislau Zakarias, Lucian Ionescu, Imre David
1989 - Bălan : Gyorgy Sipos, Andrei Szasz, Zolya Laszlo, Luminița Stan, Lucian Ionescu, Marinela Constantin, Jozsef Both
1989 - Biroul "Prospectori" : în spate : Janosi Csaba, Luminița Stan, Laszlo Zolya, Lucian Ionescu, Ladislau Zakarias; în față: Monica Amuza, Mariana Pavel, Nicolae Botar
1989 Hagota - Tulgheș  (vf. Vithovos)
1989, Tulgheș, "baghetând" în zona vechilor galerii ale I.M.R. (vezi biogeofizica): Gyula jakab, Laszlo Zolya, Lucian Ionescu
1989 - Tulgheș (valea Baratu Mare), "ședință de lucru"pe teren: Lucian Ionescu, Laszlo Zolya, Ladislau Zakarias
1989 - Tulgheș (valea Baratu Mic), cartarea unui foraj: Lucian Ionescu, Mircea Mureșan (I.G.R.), Mircea Iacob, Laszlo Zolya
1989 - Cartarea forajului F1 Hagota (Valea Putnei): Ladislau Zakarias, Hans G. Krautner, ?, Lucian Ionescu, Mircea Mureșan

 

 

 

 

 

^Sus