S.C. GEOLEX S.A. Miercurea Ciuc

CERCETĂRI GEOLOGICE EFECTUATE DE GRUPA DE PROSPECȚIUNI

Oameni și locuri - IMAGINI

1975-1989

1990-2000

2001-2006

 

Home

Componența grupei

Activitate

Activitatea științifică

Biogeofizica

Fructe de pădure

Contact

Grupa de prospecțiuni a fost constituită și s-a specializat în principal pe cercetarea mineralizațiilor neferoase (auro-argentifere, sulfuri comne și elemente disperse) asociate, în principal, vulcanitelor neogene din lanțul vulcanic Călimani-Gurghiu-Harghita, metamorfitelor Grupului Tulgheș și magmatitelor mezozoice din Masivul Alcalin Ditrău. Sporadic, geologii prospectori au cercetat și alte tipuri de mineralizații, inclusiv substanțe nemetalifere (exemple: cărbuni, tufuri bentonitice, sare, roci ornamentale).

   Principalele substanțe minerale utile și obiective cercetate de grupa de prospecțiuni de la S.C. Geolex S.A. sunt următoarele:

    

^Sus