S.C. GEOLEX S.A Miercurea Ciuc

ACTIVITATEA GRUPEI DE PROSPECȚIUNI GEOLOGICE

Home

  Componența grupei

Cercetări executate

O
a
m
e
n
i
-
L
o
c
u
r
i
Imagini
1975-1989
1990-2000
2001-2006

Activitatea știițifică

Biogeofizica

Fructe de pădure

Contact

Grupa de prospecțiuni geologice a fost constituită la cinci ani de la înființarea S.C. Geolex S.A. Miercurea Ciuc (I.P.E.G. Harghita) și anume în anul 1975 sub forma unui compartiment subordonat direct inginerului șef geolog. Marea majoritate a geologilor prospectori și-au desfășurat activitatea la sediul S.C. Geolex S.A., în Miercurea Ciuc. Câțiva geologi au activat (în sezonul rece) în cadrul fostelor brigăzi ale societății (Gheorgheni, Sfântu Gheorghe).

Având inițial o pondere redusă ca număr față de numărul total al geologilor de la firmă, grupa de prospecțiuni a avut ca sarcină principală recunoașterea geologică a principalelor structuri aflate în jurul și în extinderea mineralizațiilor (în principal  neferoase și auro-argentifere) cunoscute. Ocazional, forțele reunite ale geologilor de la șantiere și ale prospectorilor au fost folosite pentru elucidarea unor probleme geologice urgente.

După anul 1995, odată cu reducerea drastică a fondurilor bugetare alocate cercetării geologice, numărul geologilor de la brigăzi și șantiere s-a redus până la dispariție. În prezent, cei patru membri activi ai grupei de prospecțiuni geologice indeplinesc ocazional și sarcinile unor geologi de șantier (foraje geologice și hidrogeologice, cariere etc.).

Coordonatorii grupei de prospecțiuni au fost de-a lungul timpului următorii:

  • 1975 - 1980 : Peter Elek, din 1990 director, a plecat de la Geolex în anul 1997

  • 1980 - 1997 : Demeter Ioan, din 1997 director, decedat 1999

  • 1997 - prezent : Ionescu lucian

Contractare lucrări. De la Bugetul de Stat sunt alocate anual fonduri destinate cercetării geologice, conform strategiilor naționale și programelor multianuale. Cercetările geologice (inclusiv prospecțiunile) se execută pe baza contractelor încheiate între S.C. Geolex S.A. (sau alte unități similare) și Direcția Resurse Minerale din cadrul Ministerului Economiei și Comerțului. Cam din anul 1995 fondurile alocate geologiei au început să se reducă drastic, cu repercusiuni dramatice în evoluția firmelor cu profil geologic din țară. Din anul 2002, odată cu trecerea  la noul sistem de contractare a lucrărilor și anume semnare contract în luna aprilie și finalizare lucrări la 31 decembrie, toți geologii angajați în aceste contracte (nu numai prospectorii) au devenit extrem de aglomerați în perioada de sfârșit de an în vederea finalizării documentațiilor geologice la termenul stabilit. Această situație are influențe negetive în privința calității lucrărilor.

Programul de lucru s-a schimbat de-a lungul timpului. În general, perioada dedicată activității în teren pentru prospecțiuni geologice cuprindea inainte de anul 2002 intervalul mai - octombrie. Perioada noiembrie - aprilie era rezervata sintetizării datelor acumulate pe teren, realizării rapoartelor geologice privind perimetrele prospectate și intocmirii de noi proiecte geologice.  În perioada 1975-1990 zilele de teren erau de luni până vineri, sâmbăta fiind dedicată lucrărilor de birou. După trecerea la programul săptămânal de lucru de cinci zile, programul geologilor a devenit mai elastic, adaptându-se în funcție de necesități.

Metodologia de lucru pe teren presupune parcurgerea unor anumite profile (trasee) și consemnarea sistematică în carnetul de teren a tuturor observațiilor de natură geologică sau cu posibile implicații geologice (de exemplu prezența unui izvor indică o falie sau o intersecție de falii; culoarea albicioasă, galbenă sau roșcată a solului poate indica prezența unor minerale metalice descompuse în rocile aflate în adâncime etc.). Desimea punctelor de observație variază în funcție de scara la care se lucrează. Prospecțiunile la scară mică (1:25.000 - 1:200.000) au caracter de recunoaștere regională și implică parcurgerea unor profile lungi, cu un număr relativ redus de puncte de observație. Grupa de prospecțiuni de la S.C. Geolex S.A. Miercurea Ciuc efectuează, de regulă, prospecțiuni geologice de foarte mare detaliu, la scările 1:5.000 și 1:2.000. Distanța între punctele de observație este de maxim 50 m și orice modificare a peisajului geologic obligă la consemnarea în carnet. Distanța între profile este de maxim 250 m și asta implică parcurgerea tuturor văilor și crestelor secundare. Cartarea geologică este însoțită și de recoltare de probe pentru diverse tipuri de analize. Se acordă o atenție deosebită identificării tuturor indicațiilor de mineralizare și a locului de proveniență a fragmentelor de roci mineralizate. De regulă, roca mineralizată nu apare la zi și atunci zona de proveniență a fragmentelor mineralizate se cercetează prin diverse săpături (puțuri de prospecțiune, șanțuri, derocări). 

Transportul geologilor la și de la punctele de lucru este asigurat sau plătit de Geolex. Cu ani în urmă, în cazuri izolate, deplasarea s-a făcut cu mijloace de trasnport în comun (tren, autobuz). Cu ocazia cercetărilor efectuate comasat de un număr mai mare de prospectori (exemplu în cazul Masivului alcalin Ditrău sau a metamorfitelor din bazinul Bistricioarei), transportul s-a făcut cu un microbuz. Pentru transportul echipelor mici de geologi s-au folosit mașini de teren (Aro) sau alte autoutilitare. Din anul 1995 s-au folosit și autoturismele personale, cu decontarea benzinei. Din anul 2001 unii prospectori au primit în dotare autoturisme Dacia, proprietatea firmei.

Cazarea pe teren a geologilor prospectori s-a făcut sub cele mai diverse forme. Prezența excepțională a unor perimetre de cercetare apropiate de Miercurea Ciuc (respectiv Gheorgheni, Bălan sau Sfântu Gheorghe) a permis naveta zilnică în perimetru. În perioada început a S.C. Geolex S.A. (I.P.E.G. Harghita) condițiile de cazare au fost rudimentare, folosindu-se chiar corturi.  De prin anul 1980, în dotarea grupei de prospecțiuni au intrat mai multe remorci dormitor, construite special în acest scop, și care și-au dobândit denumirea de CIRCURI datorită construcției și destinației. Ocazional, geologii prospectori s-au cazat în casele localnicilor, în diferite căsuțe folosite temporar sau în incinta altor obiective geologice aflate în lucru.

1988 - Tabăra de "circuri", valea Șumuleu (Tulgheș)

1990 - Tabăra de "circuri", valea Rezu Mare (Tulgheș)

Circul. Pe un șasiu cu roți, obișnuit, tip remorcă, s-a înălțat o suprastructură destul de practică și elegantă în interior. Vagonul este dotat cu o instalație electrică specială care permite racordarea la rețeaua electrică de 220 V și alimentarea în interior a radiatoarelor (calorifere) și a plitelor electrice. Iluminarea interioară se face printr-un transformator de la care se alimentează plafoniere cu becuri la 12 V. Interiorul era compratimentat în două părți. La intrare erau "bucătăria" și "baia". În acest compartiment erau instalate pompa manuală, rezervoare și vane care alimentau chiuveta de porțelan (!) și dușul, prevăzute cu scurgere în exterior. În compartimentul destinat locuirii se găsesc patru paturi (suprapuse câte două, din care cele de deasupra rabatabile), două dulapuri metalice, măsuță și scaune rabatabile. Condițiile practice de folosință a "circurilor" au condus la necesitatea eliminării instalațiilor de apă (exceptând chiuveta) și ocuparea spațiului rezultat cu sobe de fier pentru încălzire și pregătirea hranei. De asemenea, perimetrele de cercetare fiind izolate, doar excepțional "circurile" au putut fi conectate la rețeaua electrică. În unele cazuri au putut fi racordate la grupurile generatoare care asigurau funcționarea și execuția lucrărilor miniere sau a sondelor de mare adâncime. Lumina pătrunde în vagon prin șase ferestre. În lipsa curentului electric iluminarea nocturnă se face cu lămpi cu carbid sau cu lămpi cu gaz. Izolația termică a vagoanelor este deficitară. Exteriorul este reprezentat de o carcasă de tablă întărită cu stâlpi și traverse de fier, iar în interiorul este căptușit cu plăci laminate (PFL), între ele fiind plăci de polistiren. Accesul în "circ" se realizează printr-o scară metalică specială, detașabilă. Circurile au fost doar în vreo două cazuri sparte de hoți. După anul 1990, securitatea "circurilor" a fost substanțial îmbunătățită prin acoperirea ferestrelor cu obloane metalice rabatabile care puteau fi blocate din interior. Vagoanele sunt foarte grele, iar deplasarea și instalarea lor se face, de regulă, cu ajutorul tractoarelor.

^Sus