S.C. GEOLEX S.A Miercurea Ciuc

ACTIVITATEA ȘTIINȚIFICĂ A GRUPEI DE PROSPECȚIUNI GEOLOGICE

Home

Componența grupei

Activitate

Cercetări executate

O
a
m
e
n
i
-
L
o
c
u
r
i
Imagini
1975-1989
1990-1999
2000-2006

Biogeofizica

Fructe de pădure

Contact

În cadrul S.C. Geolex S.A. Miercurea Ciuc (I.P.E.G. Harghita), grupa de prospecțiuni geologice s-a constituit într-un corp de elită, cu rezultate deosebite pe plan profesional și științific.

Dintre membrii grupei de prospecțiuni se remarcă prin participarea la numeroase simpozioane geologice și prezentarae mai multor lucrări științifice publicate sau nu, următorii geologi: Zoltan Balla, dr. Lucian Ionescu, Laszlo Zolya, drd. Attila Lacko. Cu o activitate sporadică în cadrul grupei de prospecțiuni geologice, dar cu rezultate științifice deosebite, se remarcă dr. Gyula Jakab (fosta brigadă Gheorgheni) și dr. Attila Laszlo (fosta brigadă Sfântu Gheorghe).

S.C. Geolex S.A. (anterior I.P.E.G. Harghita) a organizat la Miercurea Ciuc simpozionae geologice în anii 1974 și 1989. De asemenea, la Gheorgheni s-ua desfășurat simpozioane geologice în anii 1982 și 1986, sufletul și organizatorul acestora fiind Gyula Jakab.

În anul 1998, la Miercurea Ciuc, a fost organizat de către Asociația Hidrogeologilor din România și S.C. Geolex S.A., sub auspiciile Asociației Internaționale a Hidrogeologilor, un simpozion internațional dedicat apelor minerale și termale.

Titluri științifice doctor în geologie au fost obținute de geologi (prospectori) de la S.C. Geolex S.A. Miercurea Ciuc, astfel:

- 1982, Jakab Gyula, cu lucrarea "Studiul mineralogic și geochimic al mineralizațiilor metalifere dintre Voșlobeni și Corbu". Univ. Al.I.Cuza, Iași. Teza se referă la studiul Masivului alcalin Ditrău.

- 1999, Ionescu Lucian, cu teza "Studiul geologic, mineralogic și petrologic al zonei Bilbor - Tulgheș (Carpații Orientali), cu privire specială asupra Grupului de Tulgheș", Univ. Al.I.Cuza, Iași. Lucrarea sintetizează munca a peste zece ani de prospecțiuni geologice care au avut drept obiectiv metamorfitele Grupului Tulgheș și a celor învecinate din bazinul râului Bistricioara (zona Bilbor - Tulgheș). 

- 1999, Laszlo Attila, cu teza "Studiul geologic al structurii vulcanice din partea sudică a masivului Harghita" .Univ. Babeș - Bolyai Cluj-Napoca. În lucrare sunt analizate în principal structura geologică a vulcanitelor și a depozitelor sedimentare din zona precizată în titlu.

- în lucru, Laczko Attila, cu teza "Geochimia mediului în ariile exploatărilor miniere de la Sântimbru Băi (jud. Harghitta) și influența acestora asupra gradului general de poluare". Univ. Babeș - Bolyai, Cluj-Napoca. Lucrarea analizează intercondiționările geologie - lucrări miniere - mediu - poluare din zona mineralizațiilor de mercur de la Sântimbru Băi.

 

1989. Participanți la simpozionul geologic organizat de S.C. Geolex S.A. în vizită la "peștera de sulf" de la Balvanyos (jud. Covasna)

1989. Participanți la impozionul geologic organizat de S.C. Geomold S.A. Câmpulung Moldovenesc în vizită la obiectivul geologico-minier Puiu-Suhărzel (jud. Suceava).

1990, Borsec (jud. Harghita): schimb de experiență între geologii de la S.C. Geolex S.A. Miercurea Ciuc și S.C. Geomold S.A. Câmpulung Moldovenesc

^Sus