S.C. GEOLEX S.A MIERCUREA CIUC
Grupa de prospecțiuni geologice

 

Componența grupei

Activitate

Cercetări executate

O
a
m
e
n
i
-
L
o
c
u
r
i
Imagini
1975-1989
1990-1999
2000-2006

Activitatea știițifică

Biogeofizica

Fructe de pădure

Contact

Realizat de Lucian Ionescu (www.lucianionescu.lx.ro)

S.C. “GEOLEX” S.A. Miercurea Ciuc  a fost înființată în anul 1970, înainte de 1990 purtând numele de Întreprinderea de Prospecțiuni și Explorări Geologice "Harghita" (I.P.E.G. Harghita). Unitatea a fost organizată cu scopul executării de lucrări de cercetare geologică, în vederea identificării și promovării de noi zăcăminte de substanțe minerale utile solide, de ape potabile, minerale și geotermale în zona interioară a curburii Carpaților Orientali, cuprinzând aria județelor Harghita, Covasna, Mureș, Brașov și Sibiu. Din anul 2000 firma a devenit societate comercială cu capital majoritar privat.

Grupa de prospecțiuni geologice a fost constituită în anul 1975 (la cinci ani de la înființarea I.P.E.G. Harghita) sub forma este un compartiment subordonat direct inginerului șef geolog.  Având un număr care niciodată nu a depășit zece persoane (față de numărul total de peste o sută al geologilor ce activau prin anii `90 la brigăzile I.P.E.G.-ului), grupa de prospecțiuni s-a constituit într-o formațiune de elită cu disponibilități deosebite în ceea ce privește capacitatea de lucru în cele mai diverse formațiuni geologice (metamorfice, eruptive, sedimentare, Masivul Ditrău) și în condiții vitrege (izolare, expunere la intemperii și parcurgerea, frecvent solitară, a unor profile prin păduri sălbatice și terenuri accidentate). 

APELAȚI LA SERVICIILE S.C. GEOLEX S.A. MIERCUREA CIUC PENTRU:

 • Execuția de foraje hidrogeologice

 • Deschiderea și exploatarea carierelor 

 • Efectuarea de prospecțiuni și explorări geologice pentru:

  • ape potabile, ape minerale și ape termale

  • piatră pentru construcții: andezite, calcare, tufuri etc.

  • roci ornamentale : calcare cristaline, calcare policrome, sienite, hornblendite etc.

  • substanțe nemetalifere cu destinație specială : tufuri zeolitice, diatomite, turbă, piatra ponce, roca feldspatică, sare, zunnyit etc.

 • Elaborare documentații geologice și  hidrogeologice

 • Lucrări de închidere și ecologizare obiective miniere și de altă natură

 • Analize de laborator, turism geologic, transport materiale, închirieri utilaje etc.

 www.geolex.nextra.ro          geolex@hr.astral.ro         Tel-Fax: 0266-371.822

^Sus